^Powrót na górę

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania (WO)

1

września

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.9.00 dla uczniów z klas pierwszych

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.11.00 dla uczniów z klas starszych

3 -18

września

Kiermasz podręczników

dla klas I, II, III i IV

14

września

Rada Pedagogiczna

godz. 15.10

16

września

Zebranie rodziców klas pierwszych

godz. 16.00

  • Informacje dyrektora szkoły na temat organizacji pracy szkoły i kalendarza na rok szkolny 2019/2020
  • spotkanie z wychowawcami klas
  • konsultacje z pedagogiem szkolnym

zapoznanie z procedurami na bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu

28.09- 23.10 wrzesień/październik

Praktyka zawodowa klasy: III TE,

II GTE

13

października

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

oraz ślubowanie klas pierwszych

14

października

Dzień Edukacji Narodowej

( dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

26

października

Rada Pedagogiczna   godz. 15.10- (przeniesiona na 2 grudnia –zdalnie)

  • Omówienie wyników

         Matury 2020

  • Omówienie wyników egzaminów zawodowych 2020
  • Losy absolwentów 2020
  • Szkolenie Rady Pedagogicznej

( zgodnie z planem nadzoru)

1 listopada Wszystkich Świętych

2

listopada

Dzień Zaduszny

I Dzień Dyrektorski wolny od zajęć

10 listopada Akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
18

listopada

Zebranie rodziców ogólnoszkolne -zdalne

z wychowawcami klas godz. 16.00-uzgodniona indywidualnie

  • Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania
  • Sprawy klasowe
24-27 listopada Matura Próbna z „Operonem”
18 grudnia Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
18 grudnia

Poinformowanie rodziców

o przewidywanych ocenach śródrocznych przez

e-dziennik „LIBRUS”

18

grudnia

Wigilijne Jasełka szkolne - zdalnie

spotkania klasowe -zdalnie

21

grudnia

II Dzień Dyrektorski

wolny od zajęć dydaktycznych

22

grudnia

III Dzień Dyrektorski

wolny od zajęć dydaktycznych

od 23 grudnia do 3 stycznia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

od 4 stycznia do 17 stycznia 2021

Ferie zimowe

do 22 stycznia 2021

Ostateczne wystawienie ocen

śródrocznych do godziny 15.00

22 stycznia  2021

Koniec I półrocza

26 stycznia  2021

Rada Pedagogiczna – zdalna lub stacjonarna

  • Klasyfikacja śródroczna

godz.15.00

27 stycznia  2021 Półroczne spotkanie z rodzicami - zdalne lub stacjonarne godz. uzgodniona indywidualnie
  • Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania
  • Sprawy klasowe
3 lutego  2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca

I półrocze roku szkolnego 2020/2021 – zdalnie lub stacjonarnie o godz. 15.00

11

stycznia

Egzamin

z kwalifikacji zawodowych EE.22

dla uczniów klasy IV TE

ü  Część praktyczna

12 stycznia

Egzamin

z kwalifikacji zawodowych EE.22

dla uczniów klasy IV TE

ü  Część pisemna

Termin do uzgodnienia

marzec

Rada szkoleniowa

godz. 15.00

(prowadzona przez psychologów

z PPP w Mławie)

17 marca

Akademia z okazji

Święta Patrona Szkoły -

Dzień Samorządności.

Termin do ustalenia marzec Rekolekcje Wielkopostne
1.04 - 6.04 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna-

Wielkanoc

16

kwietnia

Wystawienie przewidywanych ocen w klasach maturalnych,

poinformowanie rodziców przez

e-dziennik „LIBRUS”

23

kwietnia

Ostateczne wystawienie ocen uczniom klas maturalnych

26

kwietnia

Rada Pedagogiczna

godz. 15.10

  • klasyfikacja roczna i końcowa uczniów klas maturalnych
30 kwietnia Zakończenie zajęć dla uczniów klas maturalnych
1 maja (sobota) Święto Pracy
3 maja (poniedziałek) Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja

Matura z języka polskiego

IV Dyrektorski dzień wolny od zajęć

5 maja

Matura z matematyki

V Dyrektorski dzień wolny od zajęć

6 maja

Matura z języka angielskiego

VI Dyrektorski dzień wolny od zajęć

4-20 maja Pisemne egzaminy maturalne
7-20 maja Ustne egzaminy maturalne

19

maja

Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami

uczniów wszystkich klas               godz.16.00

  • poinformowanie rodziców

o postępach w nauce i zachowaniu

  • bieżące sprawy klasowe
3 czerwca Boże Ciało
4 czerwca

VII Dyrektorski

dzień wolny od zajęć

11 czerwca Wystawienie przewidywanych ocen rocznych oraz poinformowanie rodziców przez e-dziennik „LIBRUS
18 czerwiec

Ostateczne

wystawienie ocen rocznych i końcowych

21 czerwiec Rada Pedagogiczna- klasyfikacja i promocja końowa i roczna godz. 15.00
25 czerwiec

Zakończenie zajęć

dydaktyzno-wychowawczych

26.06. - 31.08. czerwiec-sierpień Ferie letnie

28

czerwca Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021
Według harmonogramu czerwiec-sierpień

Rekrutacja do klas pierwszych

- 2021/2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
11 stycznia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE. 22   kl. IV TE-

część praktyczna

12 stycznia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE. 22   kl. IV TE-

część pisemna

12 stycznia Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie     uczniowie z klasy III branżowej -część pisemna
21 czerwca

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE. 03   kl. III TE-

-część praktyczna

22 czerwca

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE. 03 kl. III TE

-część pisemna

Terminy odbioru :

Świadectwa Maturalne                                                      - 5 lipca 2021 r.

Świadectwa Maturalne (po poprawkach)                          - 10 września 2021 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację EE. 22            - 31 marca 2021 r.

Dyplom technika elektronika ( dla absolwentów IV TE)  - 28 maja 2021 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację EE. 03            - 31sierpnia 2021 r.   

 

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie