SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

oraz z działań zintegrowanego z S.U.

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Opiekun S.U. : Agnieszka Danilewicz                                       Koordynatorzy SZKW: Agnieszka Danilewicz,

                                                                                                                     Bożena Rutkowska , Jacek Witkowski

             Przewodniczący: Kacper Koźniewski
             Wiceprzewodniczący: Dawid Ponieważ

              do 26.04.2019:

              Sekretarz: Aleksandra Dębska
              Skarbnik: Klaudia Jastrzębowska

              Sekcja informacyjna: Laura Gałowicz /kierownik sekcji/, Bartosz Olczak
              Sekcja kulturalna: Natalia Artewicz /kierownik sekcji/, Łukasz Kęsicki
              Sekcja sportowa: Miłosz Tylicki /kierownik sekcji/, Wiktoria Gawlińska

                         Wolontariusze: Aleksandra Dębska, Laura Gałowicz, Kacper Koźniewski, Miłosz Tylicki, Łukasz Kęsicki,  Klaudia Jastrzębowska, Dawid Ponieważ

                         od 21.05.2019:

              Sekretarz: Łukasz Kęsicki
              Skarbnik: Wiktoria Gawlińska

              Sekcja informacyjna: Bartosz Olczak /kierownik sekcji/, Dominik Tranczewski, Krystian Klimek
              Sekcja kulturalna: Jastrzębowska Klaudia /kierownik sekcji/, Lirijetta Matyga, Julia Piotrowska, Kamila Szymańska
              Sekcja sportowa: Miłosz Tylicki /kierownik sekcji/, Katarzyna Przybyszewska, Alek Piotrkowski

                         Wolontariusze: Kacper Koźniewski, Miłosz Tylicki, Łukasz Kęsicki, Klaudia Jastrzębowska, Dawid Ponieważ, Kamila Szymańska, Lirijetta Matyga.

  Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

1. Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

2. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia

   w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integracyjnych, zwiększających efektywność.

 • ZREALIZOWANO  NASTĘPUJĄCE ZADANIA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Lp. Zadania Sposoby/ formy realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi
1. Zorganizowano kiermasz podręczników szkolnych.
 • zorganizowano w szkole sprzedaż/zakup podręczników 

na stoiskach na górnym holu.

 • wymiana podręczników

z pomocą nauczycieli przedmiotu

4.09.2018

Dyrektor

Opiekun S.U

Zarząd S.U.

 
2.

Przeprowadzono wybory samorządów klasowych.

Dokonano uzupełnienia składu

Zarządu S. U.

 • wybory przeprowadzano
na zajęciach z wychowawcą;
 • na pierwszym walnym zebraniu powołano do pracy 5 nowych członków, którzy pozytywnie przeszli 3 miesięczny okres próbny;
 • powołano nowego członka Wiktorię Gawlińską na miejsce Weroniki Rzeplińskiej, która odebrała papiery ze szkoły;
 • pożegnano i podziękowano za pracę w Zarządzie S.U. – Aleksandrze Dębskiej, Natalii Artewicz, Laurze Gałowicz;
 • powołano do pracy 7 nowych członków na okres próbny /do końca października 2019 roku/

IX

XI

XII

IV

V

Wychowawcy klas

Zarząd S.U.

Opiekun S.U.

 
3. Zaplanowano działania z uwzględnieniem Regulaminu S.U. i propozycji uczniów z samorządów klasowych.
 • Odbyły się 2 walne zebrana w ustalonych terminach /IX, I, VI/, podsumowano pracę w I semestrze i na koniec roku szkolnego 2018/2019
 • Ustalono terminy zebrań Zarządu S.U. /minimum raz

w miesiącu i według potrzeb/

 • Uwzględniono w planie pracy działania zaproponowane przez Samorządy klasowe.

11.09.2018

16.01.2019

21.05.2019

Zarząd S.U.

Samorządy klasowe

Opiekun S.U.

 
4. Brano aktywny udział w uroczystościach/ imprezach szkolnych.
 • Prowadzono uroczystości

/ Przewodniczący meldował gotowość do uroczystości, na których poczet sztandarowy wprowadzał sztandar szkoły np. rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych i inne wg harmonogramu imprez szkolnych/;

 • Zorganizowano akademię z okazji KEN, złożono życzenia i wręczono kwiaty nauczycielom i pracownikom administracyjnym Szkoły, zorganizowano poczęstunek w pokoju nauczycielskim w postaci ciast;
 • Zorganizowano akademię

# RekordDlaNiepodległej, podczas której w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania Niepodległości: odśpiewano 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego o godz.11.11;

przeprowadzono międzyklasowy Konkurs pieśni patriotycznych.

 • Zorganizowano Otrzęsiny klas pierwszych / turniej picia mleka na czas, rzutu piłką do kubeczków, konkurs na   klasowe logo, Zgadnij jaki to przedmiot, wyłoniono miss i mistera klas I/.
 • Zorganizowano Mikołajki w szkole , pod # RazemNaŚwięta w tym:

Charytatywny Kiermasz Ciast;

w ramach pomocy

w organizacji klasowych rywalizacji sportowych przygotowano wstęp do finału Mistrzostw Szkoły w Piłkę Siatkową Chłopców, odwiedziny Mikołaja z workiem cukierków.

 • Złożono świąteczne życzenia społeczności szkolnej po jasełkach bożonarodzeniowych.
 • 2 przedstawicielki Zarządu

zainaugurowały Bal Studniówkowy w Gajówkach.

 • Zorganizowano Dzień Samorządności/ Święto Patrona Szkoły i następujące działania:

- Charytatywny Kiermasz Ciast,

-Charytatywna Fotobudka,

- Biesiada karaoke „Bajlando”,

- Konkurs Wiedzy o Marszałku,

-Turnieje Tenisa stołowego,

- finał Mistrzostw Szkoły w   piłkę siatkową Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły /I m. -klasa III LO a, II m.- klasa I LO.

wręczenie Podziękowań

 • wręczenie Podziękowań

3 uczennicom za pracę w Zarządzie S.U. i 8 uczennicom za pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu

3.09.2018

12.10.2018

9.11.2018

10.10.2018

6.12.2018

21.12.2018

19.01.2019

20.03.2019

26.04.2019

Przewodniczący S.U.

Zarząd S.U.

Opiekun S.U. i

Samorządy klasowe

Zarząd S.U

reprezentacje 10 klas

Zarząd S.U

wychowawcy klas pierwszych

reprezentacje klas

Zarząd S.U.

wolontariusze

n-l w-f

J. Witkowski

Zarząd S.U.

Opiekun S.U.

Opiekun S.U. , Zarząd S.U., n-le J. Czapska, B. Rutkowska, J. Witkowski, M. Mostek, wolontariusze, zawodnicy

Opiekun, Przewodniczący,

koordynatorzy SZKW

 
5.

Zorganizowano konkursy:

przy okazji Otrzęsin, akademii

# RekordDlaNiepodległej,

przy okazji zbiórki karmy dla podopiecznych schronisk w Pawłowie i Napierkach, w ramach Dnia Samorządności.

 • Szkolny Konkurs Fotograficzny „Wieś mazowiecka w obiektywie” , uczniowie z klas: II LO a, III wz b, III wz c, IV TE ; Laureaci: I m- Agnieszka Kowalczyk z kl. III LO a , II m.- Patrycja Tomczykowska z kl. II bw b, III m.- Marta Grochowalska z kl. III LO a oraz Wyróżnienia: Oliwia Sietczyńska z kl. I bw a, Natalia Artewicz z kl. III LO a.
 • Międzyklasowy Konkurs Pieśni Patriotycznych, 10 klas

I miejsce: klasa III LO a i III TE.

 • Ogłoszono i przeprowadzono Szkolny Konkurs, towarzyszący zbiórce karmy dla podopiecznych schronisk w ramach akcji „Szkoła Przyjazna Zwierzakom”, nagrodzono za:

I m. – klasę I TE, II m. –klasę III TE i III m. –klasy II TE i I LO.

 • Ogłoszono konkurs na fanpage’u szkoły na najsympatyczniejszą klasę maturalną, najwięcej „lajków”

Otrzymała klasa III LO a, klasie ufundowano turniej w Kręgielni „Planeta”.

 • Zorganizowano Szkolny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców.W kategorii dziewcząt medale zdobyły za:

I m. – Sandra Woźnicka, kl. III LO a, II m. –Klaudia Gręda, kl. III LO a, III m. – Klaudia Supińska, kl. II LO b

W kategorii chłopców medale zdobyli:

I m. –Paweł Purzycki, kl. IV TE, II m.- Mateusz Maciak, kl. II TE, III m. Kacper Rychcik, kl. I TE.

listopad 2018

grudzień

styczeń

25.01.2019

Luty 2019

20.03.2019

Zarząd S. U. Opiekun S.U.

Opiekun S.U.

Zarząd S.U.

Pomysłodawca:

n-l Marek Próchniak

Zarząd S.U., n-l

w-f Maciej Mostek,

22 zawodników

 

6.

Propagowano ideę wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych.
 • Działanie Szkolnego Koła Wolontariatu:

- rozpropagowano zbiórkę nakrętek dla chorej Oli i Martynki;

- rozpropagowano akcję organizowaną przez Grupę Zalewski w ramach XIV Kampanii Białych Serc- Europejskiego Solidarnego Protestu przeciw narkotykom,przyklejono na oknach szkolnych pracowni białe serca, brano udział w Białym Marszu, w IV Debacie Młodzi o Młodych „Solidarność Uczniowska”;

- rozpropagowano akcję: Koczuję- Nie pytaj! Pomóż mi przetrwać zimę

- rozpropagowano akcję honorowego krwiodawstwa, zorganizowano pobieranie krwi w szkole/ Aleksandra Dębska otrzymała na Gali-statuetkę Honorowej dawczyni Krwi/;

- zorganizowano w szkole 2 Charytatywne Kiermasze Ciast i pozyskano wypieki od 21 i 27 darczyńców;

- zorganizowano w szkole Charytatywną Fotobudkę.

 • Kontynuowano współpracę ze sztabem WOŚP I LO w Mławie, odnośnie działań w 27 finale/zorganizowano

zbiórkę do puszki w szkole, szycie serc i skrzatów, zakupiono balony, przygotowano stoisko fryzjerskie i tatuażu z henny /.

Zebrano do puszki kwotę 1472,44 zł

 • Przystąpiono i rozpropagowano akcję zbiórki karmy dla podopiecznych schronisk w Pawłowie i w Napierkach pod hasłem: „Przyjazna szkoła dla zwierzaka” . Zebrano ponad 300 kg karmy.
 • Zmobilizowano nowych wolontariuszy do SZKW.
 • We współpracy z MOPS w Mławie przystąpiono do:

-Świątecznej Zbiórki Żywności w sklepie Kaufland,

pomagano liczyć, pakować i rozwozić dary potrzebującym,

- współorganizowano wigilię

/ prowadzono uroczystość, rozdawano paczki/.

- współorganizowano ognisko integracyjne „Połączyć dwa światy” na Krajewie

 • Udzielano interwencyjnej pomocy 6 potrzebującym.
 • Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi Mława i wzięto udział w 2 kiermaszach charytatywnych dla Kasi

i Antka.

 • Udział w Świątecznej Akcji „PACZKA”- pomoc Polakom na Kresach, ogłoszonej przez MKO. Zorganizowanie zbiórki darów – potrzebnej żywności.
 • Wsparcie oddziału dziecięcego Mława – przekazanie darów do świetlicy /kolorowanek, zabawek/.
 • We współpracy z MOPS w Mławie przystąpiono do:

-Świątecznej Zbiórki Żywności w sklepie Kaufland.

 • Pomoc w wybudzeniu Mateusza, przekazanie zebranej makulatury.

cały semestr

18. i19.10.2018

2.04.2019

15.02.2019

6.12.2018

20.03.2109

13.01.2019

grudzień-

styczeń

październik

30.11.2018

1.12.2018

12.12.2018

8.06.2019

grudzień

kwiecień

29.09.2018

11.12.2018

grudzień

2018

11.10.2018

luty2019

5.04

6.04.2019

17.06.2019

Zarząd S..U

Koordynatorzy S. K. W.: Agnieszka Danilewicz

P. B. Rutkowska

P. J. Witkowski

Zarząd S.U.

wolontariusze

koordynator: Jacek Witkowski

Opiekun, Zarząd,

wolontariusze

wolontariusze i Opiekun S.U.

I. Pikus,

E. Dębska

B. Rutkowska

9 klas

16 wolontariuszy

5 wolontariuszy

7 wolontariuszy

Opiekun S.U.

wolontariusze

Opiekun S.U.

wolontariusze

Koordynatorzy S.K.W.

darczyńcy

Opiekun S.U.

5 wolontariuszy

15 wolontariuszy

Koordynatorzy i wolontariusze

 
7. Opieka nad nowymi uczniami w pierwszych miesiącach nauki.
 • udzielanie pomocy/ informacji ucz. klas pierwszych,
 • włączenie ucz. klas 1 w życie szkoły.
IX-X

Opiekun S.U.,

Zarząd S..U.,

samorządy klas

 
8.

Współpracowano

z dyrekcją, wychowawcami  w celu propagowania idei samorządności i z Radą Rodziców.

 • zaproszono Dyrektora na walne zebrania;
 • Dyrektor z inicjatywy S.U. skrócił lekcje 31 października
 • órki charytatywne, udział w akcjach charytatywnych, Mikołajki/;

nagrody/ puzzle z J. Piłsudskim/.

 • wspólne spotkania, konsultacje, wymiana informacji, pomoc w realizacji zadań, zbiórce składek na Fundusz S.U.
  • Zorganizowano w szkole galerię zdjęć n-la M. Próchniaka „Bezkrwawe łowy

w obiektywie”.

 • Wypełniono ankietę MEN, badającą środowisko samorządów uczniowskich.
 • Wypełniono zadania /zaplanowane na I i II sem./ zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej w obrębie wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający nauce; sporządzono Raport

cały semestr

listopad

11.12.2018

I i II semestr

Dyrektor Szkoły

nauczyciele

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

Zarząd S.U.

Opiekun S.U.

Opiekun S.U.

Zarząd S.U.

 

9.

Nawiązano współpracę

z S.U. i wolontariuszami

z innych szkół ponadgimnazjalnych.

 • Udział w integracyjnej wycieczce dla aktywnych wolontariuszy do Torunia, organizowanej przez MOPS.
 • Współpraca z S.U. i wolontariuszami I L.O. podczas 27 Finału WOŚP.
 • Udział w pogrzebie dyrektora I LO w Mławie.
 • Udział w integracyjnej wycieczce w nagrodę za owocną zbiórkę karmy /3 ucz. z kl. I TE i III TE/ do schroniska dla zwierząt „Nadzieja”   w Napierkach, organizowanej przez MOPS.
  • Na VIII Mławskiej Gali Wolontariatu 20 wolontariuszy i 3 koordynatorów otrzymało za pracę na rzecz społeczności lokalnej i rozwój wolontariatu w Mławie Podziękowania i upominki, Miłosz Tylicki i Aleksandra Dębska tytuł: Najlepszy z Najlepszych.

25.10.2018

13.01.2019

5.01.2019

4.03.2109

11.04.2019

Opiekun S.U.

6 wolontariuszy

Opiekun S.U.

8 wolontariuszy

Opiekun S.U.

4 przedstawicieli Zarządu S.U.

Opiekun S.U.

3 uczestników

 

      

Pozostałe efekty działań SZKW:

19.03 2019 podczas Dnia Samorządności 13 wolontariuszy i nauczyciele: Agnieszka Danilewicz, Bożena Rutkowska, Izabela Pikus, Ewa Dębska za udział w 27 Finale WOŚP otrzymali Podziękowania od Jurka Owsiaka.

Wręczono dyplomy Przyjaciela Szkolnego Koła wolontariatu nauczycielom w I semestrze: pani Agnieszce Cieśluk -Bartkowskiej, pani Joannie Janiszewskiej, panu Grzegorzowi Krasce, Jerzemu Chojnackiemu, Markowi Próchniakowi, w II semestrze: p.Wiesławie Bartnikowskiej- Goszczyckiej, p.Izabeli Urbańskiej, p. Monice Grochowskiej, p. Annie Mostek- Skwarskiej, p. Annie Wasiłowskiej, p.Joannie Czapskiej, p.Wioletcie Zmysłowskiej, p. Ewie Dębskiej, p. Izabeli Pikus, p. Annie Sieńskiej- Strągowskiej, Januszowi Młynarskiemu.

II. WNIOSKI DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:  

 • Zaplanowanie pracy z uwzględnieniem inicjatyw uczniów klas pierwszych na 1 walnym zebraniu S.U.
 • We wrześniu: propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów klas pierwszych.
 • Integracja członków Zarządu S.U.
 • W listopadzie: podsumowanie okresu próbnego przyjętych członków Zarządu.
 • Zorganizowanie konkursów, które cieszyły się zainteresowaniem: fotograficznego na fanpage’u szkoły, szkolnego turnieju tenisowego dla dziewcząt i chłopców.                                                                                            

                                                                                                

                                                                                                 Opracowała: Agnieszka Danilewicz