Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza:

Termin działania:

18.09. – 28.09.2015

Powołany skład:

Przewodniczący K.W.- Krzysztof Szafraniec –klasa IV TE
Daria Wilk- klasa III LO a
Dżesika Jeglicka- klasa III LO a
Mateusz Jabłonowski – klasa III LO a
Olaf Dębek- klasa III LO b

Obowiązki Komisji Wyborczej w wyborach przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

• przygotowanie listy wyborców (wyborcami są wszyscy uczniowie, którzy nie są
pozbawieni praw ucznia),
• przygotowanie listy kandydatów startujących w wyborach,
• nadzorowanie przebiegu kampanii wyborczej,
• przygotowanie oraz sprawdzenie kart do głosowania,
• przygotowanie lokalu wyborczego (miejsca, gdzie odbywa się głosowanie),
• nadzorowanie przebiegu głosowania,
• obliczanie wyników głosowania,
• sporządzanie protokołu,
• upublicznienie wyników głosowania,
• przyjmowanie i rozpatrywanie skarg,
• określenie ważności wyborów.

wybory