Prezentacja kandydatów do Samorządu uczniowskiego 2013/2015

KRZYSZTOF SZAFRANIEC kl. II TE - twierdzi, że potrafi uprościć nawet najtrudniejszą sprawę. Cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza u płci pięknej. Potrafi mieć dobry kontakt z każdym. Nie uznaje zasady, że coś jest niewykonalne. Stawia na prezentowanie własnych talentów, popiera ludzi twórczych.

DOROTA GRADOWSKA kl. II Lob - ma wiele pomysłów i jest ambitna. Potrafi wyrazić własne zdanie, nawet w trudnych sytuacjach. Zadania realizuje od początku do końca. Chce propagować działalność koła teatralnego czy dziennikarskiego. Wychowawczyni podkreśla jej zaangażowanie w życie szkoły

KRZYSZTOF BARAN kl. III TE – uważa, że można na nim polegać w każdej sytuacji. Jest uzdolniony artystycznie i takie działania będzie inicjował i popierał. Chce poszerzyć działalność SU o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Wychowawca dostrzega jego postawę altruistyczną, stąd ma liczne grono znajomych.

PATRYK LISOWSKI kl. II TE – od pierwszego momentu wzbudza zaufanie nie tylko rówieśników, ale i nauczycieli. Nie boi się występów publicznych, jest aktywny: jest radnym Młodzieżowej Rady Miasta Mławy i członkiem grupy teatralnej MDK „Scena”. Ma na swoim koncie prowadzenie wielu imprez szkolnych i miejskich. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Pragnie organizować międzyklasowe zawody sportowe.

WERONIKA BLANK kl. II Lob – ma głowę pełną pomysłów, uwielbia konkursy teleturnieje. Uważnie słucha innych rówieśników tak, aby później w swoich działaniach uwzględniać ich potrzeby. Wychowawczyni podkreśla jej komunikatywność. W swojej działalności będzie pamiętała o „szczęśliwym numerku”, czyli dniu bez pytania.

TOMASZ STANDO kl. II TE - zawsze aktywny i dociekliwy, pyta, rozmawia, broni praw ucznia. Pociąga go tworzenie czegoś nowego, chętnie też poznaje nowe osoby. Ma zamiar namawiać wychowawców na wycieczki klasowe. Jego oryginalne pomysły będą umilać czas spędzany w szkole. Wychowawczyni docenia jego odwagę i bezkompromisowość.

KLAUDIA ĆWIKLIŃSKA kl. II LOa – działa już w samorządzie klasowym i w Młodzieżowej Radzie Miasta Mławy. Nie wstydzi się wyrażać swojej opinii na dany temat, ma zacięcie harcerskie. Cieszy się zaufaniem rówieśników, a nauczyciele obdarzają ją sympatią. Stawia na wolontariat i imprezy szkolne. Chce organizować spotkania z ciekawymi ludźmi.

PAWEŁ WRÓBLEWSKI kl. III TE - ma doświadczenie w pracy samorządu klasowego już od gimnazjum, zawsze stara się znaleźć wyjście z każdej sytuacji, uczestniczył w debatach klasowych i nie tylko, zatem wyrażanie własnego zdania nie jest mu obce. Zaangażowany w różne formy pracy pozaszkolnej, a zdobyte doświadczenie chce wykorzystać w SU. Doskonale zna cele i działania SU, które wzbogaci o nowe pomysły.

JOANNA BAGIŃSKA kl. II LOa - uśmiechnięta, spokojna, otwarta i niezwykle kreatywna. Potrafi zdobyć zaufanie i poparcie innych. Jest aktywna i rzetelna. Pragnie propagować działania uczniowskie na szkolnej stronie www.

MASZ WYBÓR. 4 i 7 PAŹDZIERNIKA 2013 R. SWÓJ GŁOS ODDAJ NA TYCH KANDYDATÓW, KTÓRZY BĘDĄ DBAĆ O TWOJE POTRZEBY I INTERESY!