Informacje o zajęciach w dniach 26.10 - 08.11.2020

zdalne

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. Nasza szkoła w okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020 w całości przechodzi na nauczanie zdalne.

 

Ponadto W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Szczegółowych informacji udzielą Wam wychowawcy klas.