^Powrót na górę

Zasady rekrutacji 2018/2019

1. W Technikum Elektronicznym będą brane pod uwagę oceny z następujących

przedmiotów:

a) język polski

b) matematyka

c) najwyższa ocena z języka obcego nowożytnego

d) informatyka.

2. W Liceum Ogólnokształcącym będą brane pod uwagę oceny z następujących

przedmiotów:

  • klasa humanistyczno-dziennikarska

a) język polski

b) matematyka

c) historia

d) najwyższa ocena z jednego z przedmiotów – język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  • klasa przyrodniczo-pożarnicza

a) język polski

b) matematyka

c) geografia

d) najwyższa ocena z jednego z przedmiotów - biologia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

3. W Branżowej Szkole I-stopnia będą brane pod uwagę oceny z następujących

przedmiotów:

a) język polski

b) matematyka

c) język obcy nowożytny

d) najwyższa ocena z jednego z przedmiotów - biologia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie