^Powrót na górę

kalendarz rekrutacji 2022-2023

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 Terminy rekrutacji kandydatów klas pierwszych

 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 naja 2022r.
do 20 czerwca
2022 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca do
13 lipca 2022r.
do godz. 15.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. 20 lipca 
2022 r.
Wydawanie skierowań na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie od 16 maja 2022r. do 25 lipca 2022 r. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci uzupełnienie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci przynoszą zaświadczenie do lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 21 do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, po złożeniu wymaganych dokumentów. 28 lipca
2022 r.  - do godz. 14.00 
Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie