^Powrót na górę

Klasa przyrodnicza – sportowa

To doskonała propozycja dla tych , którzy chcą nabywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim w piłce nożnej, realizując jednocześnie podstawę programową liceum ogólnokształcącego. Zajęcia WF i zajęcia sportowe umożliwią absolwentom tej klasy podjęcie kariery sportowej oraz kontynuowanie edukacji na preferowanych studiach wyższych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: wos, geografia, biologia.

 

W klasie sportowej Liceum Ogólnokształcącego, podczas rekrutacji,  będą brane po uwagę oceny z następujących przedmiotów:

       - język polski

      - matematyka

      - geografia

      - najwyższa ocena z jednego z przedmiotów - biologia, informatyka, historia, wf

      - egzamin sprawności fizycznej.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie