^Powrót na górę

Wykaz podręczników po szkole podstawowej

Wykaz podręczników do klasy pierwszej dla absolwentów szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2019/2020

Klasa I

5-letniego technikum elektronicznego

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia MEN
1 Język polski „Oblicza epok” cz. 1 i 2

D. Chemperek,

A. Kalbarczyk,

D. Trześniowski

WSiP 952/1/2019
2 Język angielski

„Focus 2”

podręcznik A2+/B1

„Focus 2” zeszyt ćwiczeń

S. Kay, V. Jones, D.Brayshaw, B.Michałowski,

B.Trapnell, D.Russell

D.Brayhsaw, D. Russell, B.Michałowski

Pearson

Pearson

947/2/2019

947/2/2019

3 Język rosyjski „Wot i my po nowemu”

M. Wiatr-Kmieciak,

S. Wujec

Wykaz podręczników po gimnazjum

Wykaz podręczników do klasy pierwszej dla absolwentów gimnazjum

w roku szkolnym 2019/2020

Klasa I

4-letniego technikum elektronicznego

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia MEN
1 Język polski

„Przeszłość to dziś” kl. 1 cz. 1

K. Mrowcewicz STENTOR 498/1/2012/2015
2 Język angielski

„Focus 2”

podręcznik A2+/B1

„Focus 2”zeszyt ćwiczeń

S. Kay, V. Jones, D.Brayshaw,

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania ( WO)

2

września

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.9.00 dla uczniów z klas pierwszych

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.11.00 dla uczniów z klas starszych

3   i 4

września

Kiermasz podręczników

dla klas I, II, III i IV

13

września

Rada Pedagogiczna

godz. 15.10

Klasa humanistyczna – dziennikarska,

Skierowana jest do tych, którzy wykazują zainteresowanie publicystyką i kulturą medialną, rozwojem kompetencji społecznych, są chętni do działań w ramach wolontariatu. W trakcie nauki uczniowie mają szansę na wiele spotkań z pisarzami i dziennikarzami, aby doskonalić umiejętności polonistycznych. Uczniowie będą mieli także możliwość udziału w szkolnych akcjach charytatywnych oraz szeroko pojętym wolontariacie na terenie naszego miasta i powiatu.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Klasa przyrodnicza – sportowa

To doskonała propozycja dla tych , którzy chcą nabywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim w piłce nożnej, realizując jednocześnie podstawę programową liceum ogólnokształcącego. Zajęcia WF i zajęcia sportowe umożliwią absolwentom tej klasy podjęcie kariery sportowej oraz kontynuowanie edukacji na preferowanych studiach wyższych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: wos, geografia, biologia

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie