^Powrót na górę

przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji 2020/21

Przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 2020-2021:

1. Liceum Ogólnokształcące:

  - język polski

 - matematyka

 - historia

 - geografia

 - najwyższa ocena z jednego z przedmiotów - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

 

W klasie sportowej liceum ogólnokształcącego szkolenie odbywa się w zakresie piłki nożnej

 

 

2. Technikum Elektroniczne:

  - język polski

 - matematyka

 - informatyka

 - najwyższa ocena  z języka obcego nowożytnego.

 

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie