^Powrót na górę

Rekrutacja Edukacja dla Pracy

            Informujemy, że od 5 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r. trwa rekrutacja uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Mławie na zajęcia dodatkowego z zakresu nowoczesnej naprawy i modyfikacji układów elektronicznych i płyt drukowanych (IPC), Elektryczności statycznej ochrony urządzeń elektronicznych (ESD) i doradztwa zawodowego dla 40 uczniów oraz staże zawodowe dla 30 najlepszych uczniów w okresie realizacji projektu ( 01.03.2014-30.09.2014 ) w ramach projekt „EDUKACJA DLA PRACY” nr WND-POKL.09.02.00-14-019/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osi priorytetowej IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez Pracownię Kształcenia Zawodowego – Marian Będziński z siedzibą we Włocławku oraz Powiat Mławski dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Mławie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji w załączonym Regulaminie Rekrutacji.

 

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie