Plan pracy samorządu

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

          w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

na rok szkolny 2018/2019

Opiekun S.U. : Agnieszka Danilewicz