^Powrót na górę

Plan pracy samorządu

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

          w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

na rok szkolny 2015/2016

Opiekun S.U. : Agnieszka Danilewicz

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

1. Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

2. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia

    w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integracyjnych, zwiększających efektywność.

I.   PLAN  ZADAŃ  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  NA ROK 2015/2016

Lp. Zadania Sposoby/ formy realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi
1. Zorganizowanie kiermaszu podręczników szkolnych.
 • sprzedaż/zakup podręczników  na stoiskach zorganizowanych w szkole na górnym holu.
 • wymiana podręczników z pomocą nauczycieli przedmiotu
IX

Dyrektor

Opiekun S.U

uczniowie z kl. IV TE

klasa III LO a

 
2. Wybory samorządów klasowych.
 • wybory przeprowadzane na zajęciach z wychowawcą.
do 11. IX wychowawcy klas  
3.

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

na kadencję trwającą 2 lata.

 • każdy zespół klasowy typuje od 1 do 3 kandydatów do władz samorządu zgłoszenie kandydata powinno być poparte, sporządzoną na piśmie, opinią wychowawcy klasy; przeprowadzenie kampanii wyborczej;
 • przeprowadzenie wyborów;
 • wybór Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza,...
IX

Opiekun S.U.

wychowawcy

 
4. Zaplanowanie działań z uwzględnieniem Regulaminu S.U. i propozycji uczniów.
 • Ustalenie terminów walnych zebrań samorządów klasowych /IX, I, V/
 • Ustalenie terminów zebrań Zarządu S.U. /minimum 2 razy w miesiącu i według potrzeb/
 • Uwzględnienie w planie pracy działań zaproponowanych przez samorządy klasowe.
IX

Samorządy klasowe,

Opiekun S.U.

 
5. Udział w uroczystościach/ imprezach szkolnych.
 • prowadzenie imprez/ meldowanie gotowości do uroczystości, np. ślubowania klas pierwszych, maturalnych na sztandar szkoły;
 • złożenie życzeń z okazji KEN;
 • zorganizowanie Dnia Samorządności
 • pomoc w organizacji klasowych rywalizacji sportowych /p. siatkowa, koszykowa, nożna/

cały rok

szkolny

30.09.2105

X

XII

III

21.03.2016

Przewodniczący S.U.

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

Samorządy klasowe

nauczyciele wychowania fizycznego

 
6. Organizacja konkursu fotograficznego.
 • Szkoła zwyczajna i nadzwyczajna
III

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

Jury

 
7.

Propagowanie wolontariatu,

udział w akcjach charytatywnych.

 • współpraca z biblioteką szkolną:

zbiórka nakrętek,

zbiórka karmy dla zwierząt:

 • współpraca z opiekunem szkolnego koła PCK / akcja Wyprawka dla żaka

 - zbiórka datków do puszek;

cały rok

szkolny

IX

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

P. B. Rutkowska

P. J. Witkowski

 
8.

Informowanie społeczności o pacy S.U.

 • umieszczenie informacji, dotyczących składu Zarządu S.U., planowanych i wykonanych działań w gablocie szkolnej;
 • komunikaty przez radiowęzeł szkolny;
 • redagowanie zakładki S.U.

na internetowej stronie szkoły.

od X

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

 
9. Opieka nad nowymi uczniami w pierwszych miesiącach nauki.
 • udzielanie pomocy/ informacji ucz. klas pierwszych.
IX-X

Opiekun S.U.

Samorządy klas maturalnych

 
10 Współpraca z dyrekcją, wychowawcami  w celu propagowania idei samorządności.
 • zaproszenie na zebrania,
 • wspólne spotkania, konsultacje

cały rok

szkolny

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

 
11. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta  i Samorządami Uczniowskimi z innych szkół mławskich
 • udział delegata w posiedzeniach MRM;

cały rok

szkolny

   
12. Zgłoszenie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, do stypendium Dyrektora szkoły.
 • przedłożenie uzasadnionego wniosku do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną
VI

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

 
Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie