Wykaz podręczników po gimnazjum

Wykaz podręczników do klasy pierwszej dla absolwentów gimnazjum

w roku szkolnym 2019/2020

Klasa I

4-letniego technikum elektronicznego

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia MEN
1 Język polski

„Przeszłość to dziś” kl. 1 cz. 1

K. Mrowcewicz STENTOR 498/1/2012/2015
2 Język angielski

„Focus 2”

podręcznik A2+/B1

„Focus 2”zeszyt ćwiczeń

S. Kay, V. Jones, D.Brayshaw,

B.Michałowski,

B.Trapnell,

D. Russell

D.Brayhsaw,

D. Russell,

B.Michałowski

Pearson

Pearson

948/2/2019

948/2/2019

3 Język niemiecki „Infosaktuell 1” (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

C. Serzysko,

B. Sekulski,

N. Drabich,

T. Gajownik

Pearson 1027/1/2019
4 Wiedza o kulturze

„Spotkania z kulturą”

M. Bokiniec i inni Nowa Era 449/2012
5 Historia „Poznać przeszłość Wiek XX”

S. Roszak,

J.Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

6 Wiedza o społeczeństwie „W centrum uwagi” Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012/2015
7 Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

T.Rachwał,

Z. Makieła

Nowa Era 467/2012/2015
8 Geografia

„Oblicza geografii.” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Nowa Era 433/2012/2014
9 Biologia

„Biologia.” Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

B. Jakubik,

R. Szymańska

Operon 436/2012/2015
10 Chemia

„To jest chemia.” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era 438/2012/2015
11 Fizyka

„Świat fizyki.” Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

M. Fijałkowska,

J. Kreiner,

M. Godlewski,

Sz. Godlewski

WSiP 394/2011
12 Matematyka

„Matematyka.” Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1

M. Kurczap,

E. Kurczak,

E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 412/1/2012
13 Informatyka

„Informatyka.” Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych

  1. A.Gawełek
Operon 452/2012
14 Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” J. Słoma Nowa Era 426/2012/2015
15 Elektronika i elektrotechnika „Podstawy elektrotechniki w praktyce”. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej
  1. A.Bielawski,
J. Grygiel
WSiP -
16 Bezpieczeństwo i higiena pracy

„Bhp w branży elektrycznej” .

Podręcznik do kształcenia zawodowego

W. Bukała, WSiP -
17 Religia

„W Kościele”

Z.Marek WAM 1625/2012
18 Wychowanie do życia w rodzinie

Podręcznik nie jest wymagany

 

Klasa I

3-letniego Liceum Ogólnokształcącego

(dla wszystkich oddziałów)

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia MEN
1 Język polski

„Przeszłość to dziś” kl. 1 cz. 1

K. Mrowcewicz STENTOR 498/1/2012/2015
2 Język angielski

„Focus 2”

podręcznik A2+/B1

„Focus 2”zeszyt ćwiczeń

S. Kay, V. Jones, D.Brayshaw,

B.Michałowski, B.Trapnell,

D. Russell

D.Brayhsaw,

D. Russell,

B. Michałowski

Pearson

Pearson

948/2/2019

948/2/2019

3 Język niemiecki „Infosaktuell 1” (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

C. Serzysko,

B. Sekulski,

N. Drabich,

T. Gajownik

Pearson 1027/1/2019
4 Język rosyjski „Dialog 1” M.Zybert WSiP Data dopuszczenia: 12.06.2012
5 Wiedza o kulturze

„Spotkania z kulturą”

M. Bokiniec i inni Nowa Era 449/2012
6 Historia

„Poznać przeszłość Wiek XX”

S. Roszak,

J. Kłaczkow

Nowa Era 525/2012
7 Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi”

A. Janicki Nowa Era 505/2012/2015
8 Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

T. Rachwał,

Z. Makieła

Nowa Era 467/2012/2015
9 Geografia

„Oblicza geografii.” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Nowa Era 433/2012/2014
10 Biologia

„Biologia.” Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

B. Jakubik,

R. Szymańska

Operon 457/2012/2015
11 Chemia

„To jest chemia.” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era 438/2012/2015
12 Fizyka

„Świat fizyki.” Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

M. Fijałkowska,

J. Kreiner,

M. Godlewski,

Sz. Godlewski

WsiP 394/2011
13 Matematyka „Matematyka.” Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1

M. Kurczap,

E. Kurczak,

E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 412/1/2012
14 Informatyka

„Informatyka.” Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych

  1. A.Gawełek
Operon 452/2012
15 Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma Nowa Era 426/2012/2015
16 Religia

„W Kościele”

Z. Marek WAM 1625/2012
17 Wychowanie do życia w rodzinie

Podręcznik nie jest wymagany

 

 

Klasa I 3-letniej Szkoły Branżowej I Stopnia

(oddziały wielozawodowe)

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia MEN
1 Język polski

„Język polski”

podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej (seria Odkrywamy na nowo) cz. 1

J.Kusiak Operon 526/1/2012/2015
2 Język angielski

„Focus 2”

podręcznik A2+/B1

„Focus 2”zeszyt ćwiczeń

S. Kay, V. Jones, D.Brayshaw,

B.Michałowski,

B.Trapnell,

D. Russell

D.Brayhsaw,

D. Russell,

B.Michałowski

Pearson

Pearson

948/2/2019

948/2/2019

3 Język niemiecki „Infosaktuell 1” (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik Pearson 1027/1/2019
5 Historia

„Poznać przeszłość Wiek XX”

S. Roszak,

J.Kłaczkow

Nowa Era 525/2012
6 Wiedza o społeczeństwie - - - -
7 Podstawy przedsiębiorczości - - - -
8 Geografia „Oblicza geografii.” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Nowa Era 433/2012/2014
9 Biologia

„Biologia.” Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

B. Jakubik,

R. Szymańska

Operon 457/2012/2015
10 Chemia

„To jest chemia.” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era 438/2012/2015
11 Fizyka

„Świat fizyki.” Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

M. Fijałkowska,

J. Kreiner,

M. Godlewski,

Sz. Godlewski

WsiP 394/2011
12 Matematyka

„Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej.” Klasy I-III

  1. A.Cewe,
M. Krawczyk, M. Kruk
Podkowa 543/2012/2015
13 Informatyka

„Informatyka.” Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych

  1. A.Gawełek
Operon 452/2012
14 Edukacja dla bezpieczeństwa - - - -
15 Religia „Mocni wiarą”

T.Panuś,

R. Chrzanowska

Wydawnictwo św. Stanisława BM -
16 Wychowanie do życia w rodzinie

Podręcznik nie jest wymagany