^Powrót na górę

Klasa humanistyczna – dziennikarska,

Skierowana jest do tych, którzy wykazują zainteresowanie publicystyką i kulturą medialną, rozwojem kompetencji społecznych, są chętni do działań w ramach wolontariatu. W trakcie nauki uczniowie mają szansę na wiele spotkań z pisarzami i dziennikarzami, aby doskonalić umiejętności polonistycznych. Uczniowie będą mieli także możliwość udziału w szkolnych akcjach charytatywnych oraz szeroko pojętym wolontariacie na terenie naszego miasta i powiatu.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: język polski, historia, język angielski.

 W klasie humanistyczno-dziennikarskiej Liceum Ogólnokształcącego, podczas rekrutacji,  będą brane po uwagę oceny z następujących przedmiotów:

        - język polski

      - matematyka

      - historia

      - najwyższa ocena z jednego z przedmiotów - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie