^Powrót na górę

Liceum ogólnokształcące

 Drogi Gimnazjalisto!


Chcesz kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym?
Chcesz studiować i w przyszłości zdobyć dobrą pracę?
Przyjdź do nas!


Stworzymy Ci optymalne warunki do nauki i rozwijania Twoich pasji, będziesz mógł zdać maturę i podjąć naukę na wybranym przez siebie kierunku studiów lub zdobyć zawód w szkole policealnej.

 

 

Klasa humanistyczno-dziennikarska :nauka w tej klasie pozwoli rozwinąć pasje tym, którzy wykazują zainteresowanie publicystyką i kulturą medialną, zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych, chętnych do działań w ramach wolontariatu. W toku nauki uczniowie mają szansę doskonalenia umiejętności polonistycznych: poznanie gatunków dziennikarskich i elementów warsztatu pracy dziennikarza, przygotowanie się do studiów dziennikarskich i humanistycznych, recenzowanie rzeczywistości, umieszczanie swoich tekstów w gazetce szkolnej i prasie lokalnej, uczestnictwo w zajęciach kół pozalekcyjnych, doskonalenie znajomości języka obcego poprzez udział w zajęciach w zakresie rozszerzonym. Uczniowie będą mieli możliwość udziału w szkolnych akcjach charytatywnych oraz szeroko pojętym wolontariacie na terenie naszego miasta i powiatu. Na warsztatach dziennikarskich uczniowie nauczą się redagowania własnych tekstów, przeprowadzania wywiadów, a swoje umiejętności będą mogli prezentować na łamach szkolnej gazetki „Pinezka”.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: język polski, historia, wos.

Przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie, zajecia artystyczne-filmowe.

 

2

 

Klasa przyrodniczo-sportowa: nauka w tej klasie pozwoli rozwinąć zainteresowania tym, których pasją jest podróżowanie, poznawanie nowych miejsc, ludzi, kultur ale też tym, którzy zainteresowani są rozwojem kompetencji społecznych, chętnych do działań w ramach wolontariatu, chcących pomagać ludziom w trudnych sytuacjach. W toku nauki uczniowie mają szansę doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie ekologii czy turystyki. Dodatkowe zajęcia sportowe pozwolą zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności różnych dyscyplin sportowych a szczególnie piłki nożnej.

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: język angielski, geografia, biologia.

 

 

strażacka

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie