^Powrót na górę

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania ( WO)

3

wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.9.00

4   i 5

wrzesień

Kiermasz podręczników

Dla klas I, II, III i IV

13

wrzesień

Rada Pedagogiczna

godz. 15.15

19

wrzesień

Zebranie rodziców klas pierwszych

godz. 16.30

 • Cz. I- Spotkanie ogólne

(aula szkolna)

 • Spotkanie z Dyrektorem, wychowawcami ,Pedagogiem, przedstawicielem KPP
 • Cz. II- Zebrania klasowe z wychowawcami

Zebranie rodziców klas maturalnych

godz.16.15

 • Cz. I - spotkanie w auli
 • Zapoznanie z procedurami- Matura 2019 (wicedyrektor szkoły)
 • Cz. II -Zebrania klasowe z wychowawcami

1-26

październik

Praktyka zawodowa klasy:

III Te

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WO

12

październik

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

oraz ślubowanie klas pierwszych

1

listopad

Wszystkich Świętych-

dzień wolny od zajęć

2

listopad

I Dyrektorski dzień wolny od zajęć

7

listopad

Rada Pedagogiczna

godz. 15.00

 • Omówienie wyników

       Matury 2018

 • Omówienie wyników egzaminów zawodowych 2018
 • Losy absolwentów
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej

„ Kształcenie uczniów kompetencji kluczowych” – PODN Mława

8

listopad

Zebranie rodziców ogólnoszkolne

z wychowawcami klas

godz. 16.30

 • Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania
 • Sprawy klasowe

9

listopad

Akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości

11

grudzień

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

20-23

listopad

Matura Próbna z „Operonem”

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

21

grudzień

 • Jasełka szkolne
 • Wigilie klasowe

23-31

grudzień

Zimowa przerwa świąteczna

2

styczeń

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

(informacja o ocenach niedostatecznych powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym i „Librusie” przez n-la przedmiotu)

8

styczeń

Ostateczne wystawienie ocen

9

styczeń

Rada Pedagogiczna.

Klasyfikacja śródroczna

godz.15.00

10

styczeń

Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami               godz.16.30

14

styczeń

II półrocze

19

styczeń

Studniówka

23

styczeń

Rada Pedagogiczna

  Podsumowująca I półrocze

roku szkolnego 2018/2019

godz. 15.00

28.01 – 10.02 styczeń - luty

Ferie zimowe

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

27

luty

Rada szkoleniowa

godz. 15.00

20

marzec

Akademia z okazji

Święta Patrona Szkoły -

Dzień samorządności.

Termin do ustalenia

kwiecień

Rekolekcje Wielkopostne

5

kwiecień

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych w klasach maturalnych

(informacja o ocenach niedostatecznych powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym i „Librus” przez n-la przedmiotu)

10

ODWOŁANE

(termin do ustalenia)

kwiecień

Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami

uczniów wszystkich klas                 godz.16.30

 • poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu
 • bieżące sprawy klasowe

12

24

kwiecień

Ostateczne wystawienie ocen końcowych uczniom klas maturalnych

15

24

kwiecień

Rada Pedagogiczna

godz. 15.00

 • klasyfikacja roczna i końcowa uczniów klas maturalnych
Zmiany wprowadzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 19- 03 -2019 roku.

18.04 - 23.04

kwiecień

Wiosenna przerwa świąteczna-

Wielkanoc

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

26

kwiecień

Zakończenie zajęć dla uczniów klas maturalnych

1

maj

Święto Pracy-

dzień wolny od zajęć

2 maj

II Dyrektorski dzień wolny od zajęć

 

3 maj

Święto Konstytucji -

dzień wolny od zajęć

6

maj

Matura z języka polskiego

III Dyrektorski dzień wolny od zajęć

7

maj

Matura z matematyki

IV Dyrektorski dzień wolny od zajęć

8 maj

Matura z języka angielskiego

V Dyrektorski dzień wolny od zajęć

6-20 maj

Pisemne egzaminy maturalne

9-22 maj

Ustne egzaminy maturalne

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

21

maj

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

21 maj

 

Poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III te o przewidywanych ocenach niedostatecznych

(informacja o ocenach niedostatecznych powinna być zapisana w dzienniku i „Librusie” przez n-la przedmiotu)

14

czerwiec

Ostateczne

wystawienie ocen rocznych i końcowych

17

czerwiec

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja i promocja końcowa i roczna

godz. 15.00

20

czerwiec

Boże Ciało-

dzień wolny od zajęć

21

czerwiec

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

22.06.-31.08. czerwiec-sierpień Ferie letnie

28

czerwiec

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

Według harmonogramu MKO czerwiec-sierpień Rekrutacja młodzieży
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
9 styczeń

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E. 20

kl. IV TE-

część praktyczna

10 styczeń

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E. 20

kl. IV TE-

część pisemna

18 czerwiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E. 06

kl. III TE-

część pisemna

21.06 – 4.07

czerwiec-

lipiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E. 06

kl. III TE-

część praktyczna

 

Terminy odbioru :

 

Świadectwa Maturalne                                                      - 4 lipca   2019 r.

Świadectwa Maturalne (po poprawkach)                         -11 września 2019 r.

 

Świadectwa potwierdzające kwalifikację E. 20                - 22 marca 2019 r.

Dyplom technika elektronika ( dla absolwentów IV TE) - 24 maja     2019 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację E. 6                - 30 sierpnia 2019 r.    

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie