^Powrót na górę

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania

1

września

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.9.00 dla uczniów z klas pierwszych

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.11.00 dla uczniów z klas starszych

2   -10

września

Kiermasz podręczników

dla klas I, II, III i IV

16

września

Zebranie rodziców klas pierwszych

godz. 16.30

 • Informacje dyrektora szkoły na temat organizacji pracy szkoły i kalendarza na rok szkolny 2021/2022
 • spotkanie z wychowawcami klas
 • konsultacje z pedagogiem szkolnym

zapoznanie z procedurami na bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu

29

września

Rada Pedagogiczna

godz. 15.10

04 - 29 października

Praktyka zawodowa klasy:III TE

III GTE

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania

13

października

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

oraz ślubowanie klas pierwszych

14

października

Dzień Edukacji Narodowej

( dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

 

15

października

I dzień Dyrektorski

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

28

października

Rada Pedagogicznagodz. 15.10

 • Omówienie wyników

       Matury 2021

 • Omówienie wyników egzaminów zawodowych 2021
 • Losy absolwentów
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej

( zgodnie z planem nadzoru)

1

listopada

Wszystkich Świętych

 

10

listopada

Akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości

11

listopada

Narodowe Święto Niepodległości

12 listopada

II dzień Dyrektorski

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

18

listopada

Zebranie rodziców ogólnoszkolne

z wychowawcami klas

godz. 16.30

 • Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania
 • Sprawy klasowe
 

listopada

Matura Próbna z „Operonem”

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania

17

grudnia

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

17

grudnia

Poinformowanie rodziców

o przewidywanych ocenach śródrocznych

(LIBRUS)

22

grudnia

 • Jasełka szkolne
 • Wigilie klasowe

23-31

grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

7

stycznia

Ostateczne wystawienie ocen

śródrocznych

do godziny 15.00

7

stycznia

Koniec I semestru

10

stycznia

Egzamin

z kwalifikacji zawodowych EE.22

dla uczniów klasy IV TE

ü  Część praktyczna

11

stycznia

Egzamin

z kwalifikacji zawodowych EE.22

dla uczniów klasy IV TE

ü  Część pisemna

11

stycznia

Rada Pedagogiczna.

Klasyfikacja śródroczna

godz.15.10

13

stycznia

Zebranie z rodzicami               godz.16.30

18

stycznia

Rada Pedagogiczna

  Podsumowująca I półrocze

roku szkolnego 2021/2022

godz. 15.10

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania

31.01 – 13.02 lutego

Ferie zimowe

Termin do uzgodnienia

marzec

Rada szkoleniowa

godz. 15.00

18

marca

Akademia z okazji

Święta Patrona Szkoły -

Dzień samorządności.

Termin do ustalenia

marzec

Rekolekcje Wielkopostne

14.04 - 19.04

kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna-

Wielkanoc

13

kwietnia

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych w klasach maturalnych, poinformowanie o tym fakcie rodziców

(LIBRUS)

22

kwietnia

Ostateczne wystawienie ocen końcowych uczniom klas maturalnych

26

kwietnia

Rada Pedagogiczna

godz. 15.10

 • klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych

28

kwietnia

Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami

uczniów wszystkich klasgodz.16.30

 • poinformowanie rodziców

o postępach w nauce i zachowaniu

 • bieżące sprawy klasowe
29

kwietnia

Zakończenie zajęć dla uczniów klas maturalnych

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania

1

maja (niedziela)

Święto Pracy

2 maja

III dzień Dyrektorski

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

3

maja (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja

4

maja

Matura z języka polskiego

IV Dyrektorski dzień wolny od zajęć

5

maja

Matura z matematyki

V Dyrektorski dzień wolny od zajęć

6 maja

Matura z języka angielskiego

VI Dyrektorski dzień wolny od zajęć

4-20 maja

Pisemne egzaminy maturalne

10 Czerwca

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych/końcowych, poinformowanie o tym fakcie rodziców (LIBRUS)

16

czerwca

Boże Ciało

 

17 czerwca

VII dzień Dyrektorski

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

 

20

czerwca

Ostateczne

wystawienie ocen rocznych                  i końcowych

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania

21

czerwca

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja i promocja końcowa i roczna

godz. 15.00

24 czerwca

Zakończenie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

25.06. - 31.08. czerwiec-sierpień Ferie letnie

28

czerwca

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2021/2022

Według harmonogramu MKO czerwiec-sierpień Rekrutacja młodzieży
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
10

stycznia

(poniedziałek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE.22

kl. IV TE-część praktyczna

11

stycznia

(wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E.22

kl. IV TE-część pisemna

8-9-10

czerwca

(środa, czwartek, piątek,)

godz. 8.30, 12.30, 17,00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM.02

kl. III TE- część praktyczna

180 min.

7

czerwca

(wtorek)

godz. 10:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM.02

kl. III TE- część pisemna

60 min.

       

Terminy odbioru:

Świadectwa Maturalne - 5 lipca 2022 r.

Świadectwa Maturalne (po poprawkach)                          -9 września 2022 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację EE.22- 31marca 2022 r.

Dyplom technika elektronika ( dla absolwentów IV TE)   - 27 maja 2021 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację ELM.0331sierpnia 2022 r.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie