Surowce rolne Rok szkolny 1976/1977 Wychowawcy: Włodzimierz Załęski, Barbara Ocalewicz

1. Bardyszewska Teresa
2. Bonisławska Wanda
3. Borowska Aleksandra
4. Bryśkiewicz Stanisława
5. Celmer Barbara
6. Cieślińska Alicja
7. Chodkowska Marianna
8. Doruch Wiesława
9. Dudek Grażyna
10. Gawart Longina
11. Glinka Elżbieta
12. Głuszkowska Urszula
13. Kacperowska Elżbieta
14. Karolewska Hanna
15. Kępczyk Anna
16. Klejna Małgorzata
17. Kowalska Barbara
18. Kowalska Bożena
19. Król Halina
20. Kujtkowska Krystyna
21. Ludwiczak Jadwiga
22. Łuczak Lila
23. Łutkowska Teresa
24. Maliszewska Teresa
25. Mularz Jolanta
26. Nowocińska Anna
27. Osmólska Teresa
28. Ostrowska Hanna
29. Pawlak Hanna
30. Pawłowska Wiesława
31. Prewęcka Barbara
32. Redmer Danuta
33. Rzepkowska Maria
34. Sadowska Jadwiga
35. Safuryn Teresa
36. Sosińska Teresa
37. Sosnowska Jolanta
38. Stasiewicz Zofia
39. Stemplińska Grażyna
40. Wieczorek Halina
41. Wiśniewska Joanna
42. Wojciechowska Danuta
43. Wółkiewicz Elżbieta
44. Wyka Władysława
45. Zbrzeźniak Cecylia
46. Ziulewska Jadwiga