^Powrót na górę

LISTA KANDYDATÓW DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

LISTA KANDYDATÓW
DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie


/ w kolejności alfabetycznej: /

1. Klaudia Grochowalska – uczennica klasy II LO a

2. Justyna Karolina Hermann- uczennica klasy II LO b

3. Angelika Kamienik- uczennica klasy I LO a

4. Martyna Kamińska- uczennica klasy I wz c

5. Kamil Karwowski- uczeń klasy II TE

6. Mirosław Kisiel- uczeń klasy III TE

7. Adrian Kordalski- uczeń klasy III TE

8. Patryk Kowalski- uczeń klasy II TE

9. Julia Leśniewska- uczennica klasy I LO b

10. Klaudia Malikowska- uczennica klasy I LO b

11. Paulina Olejarczyk- uczennica klasy II LO b

12. Magdalena Palikowska- uczennica klasy II LO a

13. Jakub Sokołowski- uczeń klasy III TE

Opiekun S.U.
Agnieszka Danilewicz

Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza:

Termin działania:

18.09. – 28.09.2015

Powołany skład:

Przewodniczący K.W.- Krzysztof Szafraniec –klasa IV TE
Daria Wilk- klasa III LO a
Dżesika Jeglicka- klasa III LO a
Mateusz Jabłonowski – klasa III LO a
Olaf Dębek- klasa III LO b

Obowiązki Komisji Wyborczej w wyborach przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

• przygotowanie listy wyborców (wyborcami są wszyscy uczniowie, którzy nie są
pozbawieni praw ucznia),
• przygotowanie listy kandydatów startujących w wyborach,
• nadzorowanie przebiegu kampanii wyborczej,
• przygotowanie oraz sprawdzenie kart do głosowania,
• przygotowanie lokalu wyborczego (miejsca, gdzie odbywa się głosowanie),
• nadzorowanie przebiegu głosowania,
• obliczanie wyników głosowania,
• sporządzanie protokołu,
• upublicznienie wyników głosowania,
• przyjmowanie i rozpatrywanie skarg,
• określenie ważności wyborów.

wybory

Dzień Samorządności

              Do tradycji Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie zaliczyć można Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Samorządności. W tym roku szkolnym wyjątkowo połączono te dwie uroczystości w jedną, i tak 21 marca 2014r uczniowie i nauczyciele obchodzili swoje Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się na Mławskiej Hali Sportowej od przypomnienia znaczenia postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkolny zespół młodzieżowy wykonał kilka najbardziej znanych pieśni legionowych, które wytworzyły klimat patriotyczny.
              Przy tej okazji podczas ceremoniału przekazania poczet sztandarowy ustąpił miejsca uczniom z młodszych klas. Nie zabrakło podziękowań tym, którzy przez 2 lata reprezentowali szkołę na uroczystościach szkolnych i miejskich.
              Z inicjatywy młodzieży odbył się konkurs fotograficzny „Krajobrazy” i Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce o Puchar Samorządu Uczniowskiego. Zdolności i zaangażowania uczniów zostały nagrodzone przez Dyrektora Szkoły- Stefana Wojnarowskiego. Uroczystość uświetnił koncert, w którym swoje zdolności wokalne i muzyczne zaprezentowali uczniowie z klas licealnych i technikum elektronicznego. Uczniowie ZS Nr3 przywitali wiosnę tradycyjnie i radośnie.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie