^Powrót na górę
 • 1 Zespół Szkół nr 3 w Mławie
  Zespół Szkół nr 3 w Mławie to szkoła z długoletnią tradycją. Na zdjęciu obecny budynek szkoły.
 • 2 Liczba uczniów
  Obecnie w szkole kształci się 465 uczniów.
 • 3 Kształcimy w kilku typach szkół
  Szkoła kształci w następujących typach szkół Technikum nr 3 (Technik elektronik) III Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa
 • 4 Srebrna Tarcza kształcenia dla Technikum Elektronicznego
  W tegorocznym rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum elektroniczne zajęło 105 miejsce w Polsce i 8 miejsce w województwie mazowieckim, za co otrzymało srebrną tarczę kształcenia.
 • 5 Technikum Elektroniczne
  Technikum Elektroniczne
 • 6 III Liceum Ogólnokształcące
  III Liceum Ogólnokształcące
 • 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej

       Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3:

 •   Anna Mostek- Skwarska
 •   Joanna Janiszewska
 •   Wiesława Bartnikowska – Goszczycka
 •   Janusz Młynarski

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.
Celem Konkursu jest :

 • wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
 • popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
 • umacnianie świadomości narodowej
 • kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność

Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów podanych w załączniku nr 1. Może on wykonywać również inną pieśń patriotyczną pod warunkiem, że odpowiada ona poniższym kryteriom (punkt nr 5) a jej wybór został skonsultowany z organizatorami.


Za utwór patriotyczny uznaje się :

 • pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym,
 • piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność,
 • piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,
 • piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.

Uczestnicy konkursu:
W Konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne.
Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB, który należy dostarczyć najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 roku do organizatorów konkursu.
Kryteria oceny wykonywanych utworów:

 •  dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,
 •  muzykalność i warunki głosowe wykonawców,,
 •  oryginalność interpretacji,
 • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa),
 • ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody
Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc dodatkowo przyznane zostaną nagrody książkowe.

Terminy:
Zgłoszenia do konkursu dokonuje wychowawca klasy lub sam zainteresowany do dnia 6 kwietnia 2018 roku przekazując informację organizatorom. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 10 00 w auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka J,ozefa Piłsudskiego. Próba odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku przed konkursem. Bez zgody organizatora nie wolno zmieniać repertuaru po 6 kwietnia 2018 roku.

Załącznik nr 1

Repertuar:

 1. „Rota”
 2. „My Pierwsza Brygada”
 3. „O mój rozmarynie”
 4. „Piechota”
 5. „Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani”
 6. „Przybyli ułani pod okienko”
 7. „Rozkwitają pąki białych róż”
 8. „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”
 9. „Rozszumiały się wierzby płaczące”
 10. „Czerwone maki na Monte Cassino”
 11. „Hej chłopcy, bagnet na broń”

Opracowała

Anna Mostek - Skwarska

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie