^Powrót na górę
 • 1 Zespół Szkół nr 3 w Mławie
  Zespół Szkół nr 3 w Mławie to szkoła z długoletnią tradycją. Na zdjęciu obecny budynek szkoły.
 • 2 Liczba uczniów
  Obecnie w szkole kształci się 465 uczniów.
 • 3 Kształcimy w kilku typach szkół
  Szkoła kształci w następujących typach szkół Technikum nr 3 (Technik elektronik) III Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa
 • 4 Srebrna Tarcza kształcenia dla Technikum Elektronicznego
  W tegorocznym rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum elektroniczne zajęło 105 miejsce w Polsce i 8 miejsce w województwie mazowieckim, za co otrzymało srebrną tarczę kształcenia.
 • 5 Technikum Elektroniczne
  Technikum Elektroniczne
 • 6 III Liceum Ogólnokształcące
  III Liceum Ogólnokształcące
 • 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Relacja ze spotkania pt.”Poranek z kulturą żydowską”

   W dniu 7 grudniu 2016 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie ”Poranek z kulturą żydowską”. Organizatorami spotkania byli nauczyciele: Joanna Czapska-nauczycielka języka polskiego, Izabela van den Akker-Urbańska- nauczycielka języka niemieckiego, Janusz Młynarski-nauczyciel języka angielskiego oraz uczniowie: Alan Eljasiak, Mateusz Czyżyk, Szymon Chodacz, Hubert Siemianowski, Karol Kowalski, Mateusz Maćkowski, Krystian Dwużnik, Patryk Chłosta, Damian Wypyski, Łukasz Cichocki, Adam Załoga- kl. I TE, Klaudia Grochowalska, Magda Palikowska- kl.III LOa. Uczestnikami spotkania była dyrekcja , nauczyciele oraz klasa I LOa, kl. II LOa, kl. III LOa, . kl.I TE oraz zaproszony gość - Bartosz Kuniński z Mławskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej.


   Celem spotkania było przybliżenie kultury i języka żydowskiego-jidysz ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki pisarza żydowskiego – Józefa Opatoszu, którego dzieciństwo i młodość związane były z powiatem mławskim. Okazją do tego spotkania była przypadająca 24 grudnia 2016 roku 130 rocznica urodzin pisarza, który sławę jako pisarz historyczny zdobył w dwudziestoleciu międzywojennym. Na początku uczeń kl. I TE Alan Eljasiak wykonał piosenkę „Gdybym był bogaczem”(fragment pochodzi z musicalu Skrzypek na dachu, który powstał na podstawie utworu Szaloma Alejchema Dzieje Tewji Mleczarza). Alan wprowadził zebranych w atmosferę spotkania. Następnie Izabela van den Akker-Urbańska wygłosiła prelekcję na temat Józefa Opatoszu- klasyka literatury jidysz. Wprowadzając do tematu prelegentka poświęciła kilka słów genezie języka jidysz.
„Jidysz- był językiem potocznym Żydów Aszkenazyjskich, powstał na terenach Niemiec, w dolinie Renu na przełomie X i XI wieku; posiada cechy języka niemieckiego, hebrajsko-aramejskiego oraz elementy języka słowiańskiego. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi. Obecnie język ten jest językiem wymierającym” – mówiła pani Urbańska.
W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpił dynamiczny rozkwit kultury, sztuki i literatury pisanej w jidysz. Wśród osób znanych i cenionych tworzących w tym języku jak Isaac Bashevis Singer był obecnie niemalże zapomniany- Józef Opatoszu (Josef Meir Opatowski), który urodził się 24 XII 1886 roku w Stupskim Lesie koło Mławy. Jego ojciec zajmował się handlem drewna, pochodził z zacnego rodu chasydzkiego. Sam jednak był maskilem (zwolennikiem oświecenia żydowskiego). Józef początkowo uczył się w Mławie. Ukończył szkołę żydowską dla chłopców przy ul. Warszawskiej, następnie szkołę handlową w Warszawie. W 1905r. w wieku 19 lat wyjechał do Francji, a w 1907 roku wyemigrował podążając za ojcem do Stanów Zjednoczonych. Przed debiutem pisarskim imał się różnych zajęć m.in. sprzedawał gazety, pracował w fabryce obuwia, był też nauczycielem języka hebrajskiego. W 1912 roku ukazała się jego pierwsza powieść Romans koniokrada.
   Najważniejszą pozycją w dorobku pisarskim Opatoszu jest trylogia z dziejów Żydów w Polsce , która powstała w latach 1919-1926. Najbardziej znaną książką autora jest jedna z części tej trylogii-W lasach polskich. Fragmenty, jak i problematykę powieści W lasach polskich czytały na głos uczennice kl.III LOa :Klaudia Grochowalska i Magda Palikowska.
Dopełnieniem prelekcji była prezentacja multimedialna ze zdjęciami związanymi z życiem i twórczością Józefa Opatoszu oraz wywiad , jakiego na temat dziadka i jego dorobku pisarskiego udzielił wnuk Józefa-Dany. Spotkanie z kulturą żydowską uświetniła obecność członków Mławskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej- Bartosza Kunińskich oraz naszej uczennicy Andżeliki Kamienik z II LOa , którzy z pieczołowitością i dbałością o szczegóły odtworzyli Żydów mławskich , którzy stanowili około 47% ludności przedwojennej Mławy.
Druga część spotkania związana była ze współczesnym Izraelem. Pan Janusz Młynarski zrelacjonował swoją podroż do Izraela, którą nazwał „8 najpiękniejszych dni mojego życia”. Zebrani mogli poznać najświętsze miejsca nie tylko dla wyznawców judaizmu, ale też zapoznać się z obyczajami i zwyczajami współczesnych Izraelczyków. Zdjęcia z podróży stały się wartościową pamiątką.
Spotkanie zakończyło odczytanie poruszającego wiersza Antoniego Słonimskiego „Elegia miasteczek żydowskich”. W trakcie zebrani mogli posłuchać jeszcze piosenki „Hava Nagila”w wykonaniu A. Eljasiaka oraz obejrzeć książki o tematyce żydowskiej ze zbiorów Izabeli v.d.Akker-Urbańskiej.
Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku-chałki i macy-przysmaków kuchni żydowskiej. Uczniowie wypełniali również ankietę pt.”Postawa uczniów wobec antysemityzmu”.

 

Opracowała:
Izabela v.d.Akker-Urbańska

 

Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska
Kultura żydowsk...
Kultura żydowska Kultura żydowska

 

Raport z ankiety pt.”Postawa uczniów wobec antysemityzmu”

        W dniu 7.12.2016r. podczas spotkania ”Poranek z kulturą żydowską” została przeprowadzona ankieta wśród uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Mławie pt.”Postawa uczniów wobec antysemityzmu”. Ankieta składała się z 8 pytań. Wśród pytań znalazły się pytania jednokrotnego wyboru (pytania 1,2,3 i 6) jak również pytania wielokrotnego wyboru (pytania 4 i5) oraz pytania alternatywne typu Tak/Nie (pytania 7 i 8).

W ankiecie wzięło udział 60 osób. Wśród respondentów byli uczniowie kl.I , kl.II i kl.III, czyli przedział wiekowy mieścił się między 16 a 19 lat.

Wyniki z raportu przedstawiają się następująco:

1.Czy zgadasz się  z opinią, że Polacy nie lubią Żydów?

*można podkreślić jedną odpowiedź

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi
Zdecydowanie zgadzam się 8,33%

5

Raczej zgadzam się 33,33%

20

Raczej nie zgadzam 20%

12

Zdecydowanie nie zgadzam się 6,66%

4

Trudno powiedzieć 30%

18

1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi, czyli stanowi to 1,6% liczby wszystkich odpowiedzi.

2. Czy zgadzasz się  z opinią, że Żydzi nie lubią Polaków?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi
Zdecydowanie zgadzam się 3,33%

2

 

Raczej zgadzam się 6,66%

4

Raczej nie zgadzam się 31,66%

19

Zdecydowanie nie zgadzam się 5%

3

Trudno powiedzieć, nie mam zdania na ten temat 51,66%

31

1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi, czyli stanowi to 1,6% wszystkich odpowiedzi.

3.Czy uważasz , że w Polsce występuje antysemityzm (niechęć do Żydów)?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi
Tak 25% 15
Raczej tak 35%

21

Raczej nie 26,66% 16
Nie 11,66%

7

1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi, czyli stanowi to 1,6% wszystkich odpowiedzi.

4.Jeżeli tak, to jaką przybiera formę? *(można udzielić kilku odpowiedzi)

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi
Otwartej ,agresywnej niechęci w stosunku do Żydów 23,33% 14
Malowania wulgarnych napisów na murach 5%

9

Przemocy nie tylko słownej, lecz również fizycznej 23,33% 14
Inną-jaką? (podano; szyderczość) 1,66%

1

Nie mam zdania 31,66% 19

9 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi , czyli stanowi to 15% wszystkich odpowiedzi.

5.Proszę wskazać główne źródła Twojej wiedzy o Żydach!

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi
Z książek, gazet, czasopism 35%

21

Z telewizji, radia, filmu 73,33%

44

Z rozmów z rodziną (np. z dziadkami, rodzicami) 11,66%

7

Z rozmów ze znajomymi 13,33% 8
Ze szkoły /pracy 50%

30

Z lekcji religii i z tego co się słyszy na ten temat w kościele 28,33%

17

Z osobistego kontaktu z Żydami 1,66% 1
Z innych źródeł -jakich?(podano: wykłady, wizyta w Muzeum Żydowskim w Warszawie)      3,33% 

 2

Nie zetknąłem/zetknęłam się z informacjami o Żydach 6,66% 4

1 osoba nie podkreśliła żadnej odpowiedzi, czyli stanowi to 1,6% wszystkich odpowiedzi

6.Czy wziąłbyś   udział w akcji pt.”Tęsknię za tobą Żydzie. Tęsknię za tobą w Polsce.”(Akcja społeczno- artystyczna mająca wyrazić tęsknotę za polskimi Żydami, którzy byli, a już ich nie ma)

Odpowiedzi % Liczba odpowiedzi
Tak 11,66% 7
Raczej tak 28,33% 17
Raczej nie

40 %

24

Nie  18,33% 11

1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi, czyli stanowi to 1,6% wszystkich odpowiedzi.

7.Gdyby zależało to wyłącznie od Ciebie , dopuściłbyś Żyda :(zaznacz krzyżykiem odpowiedź Tak lub Nie)

Odpowiedzi TAK (% i liczba odpowiedzi) NIE (% i liczba odpowiedzi)
-jako stałego mieszkańca własnego miasta (wsi) 70%(42) 26,66%(16)
-jako sąsiada 58,33%(35) 38,33%(23)
-jako kolegę 63,33%(38) 31,66%(19)
-jako turystę swojej okolicy 93,33%(56) 3,33(2)

2 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałyby Żyda jako stałego mieszkańca własnego miasta(wsi), czyli stanowi to 3,33% wszystkich odpowiedzi.

3 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałoby Żyda jako sąsiada, czyli stanowi to 5% wszystkich odpowiedzi.

3 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałoby Żyda jako kolegę , czyli stanowi to 5% wszystkich odpowiedzi.

2 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałyby Żyda jako turystę swojej okolicy, czyli stanowi to 3,33% wszystkich odpowiedzi.

8.Gdyby zależałoby to wyłącznie od Ciebie  dopuściłbyś Niemca:

Odpowiedź TAK NIE
-jako stałego mieszkańca własnego miasta (wsi) 65%(39) 31,66%(19)
-jako sąsiada 58,33%(35) 36,66%(22)
-jako kolegę, współpracownika 58,33%(35) 36,66%(22)
-jako turystę swojej okolicy 95%(57) 3,33%(2)

2 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałyby Niemca jako stałego mieszkańca własnego miasta(wsi), czyli stanowi to 3,33% wszystkich odpowiedzi.

3 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałoby Niemca jako sąsiada, czyli stanowi to 5% wszystkich odpowiedzi.

3 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałoby Niemca jako kolegę, czyli stanowi to 5% wszystkich odpowiedzi.

1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałaby Niemca jako turystę, czyli stanowi to 1,6% wszystkich odpowiedzi. 

 .

 

     Podsumowując  ankietę   można stwierdzić, że 35% ankietowanych  uważa , że   w Polsce  raczej  występuje antysemityzm. 33,33% ankietowanych  uważa , że Polacy raczej nie lubią Żydów, chociaż 30% uważa zarazem, że trudno powiedzieć, czy w Polsce występuje niechęć do Żydów.  Ponad połowa , czyli 51,66% uważa , że trudno powiedzieć, czy też nie ma zdania na temat, czy Żydzi nie lubią Polaków.  Wśród form jaką może przybierać antysemityzm   najwięcej ankietowanych nie miało zdania na ten temat bo 31,66%. Nasza wiedza o  Żydach  pochodzi w zdecydowanej większości  z telewizji, radia, filmu, taką odpowiedź wskazało  73,33% ankietowanych, chociaż połowatj.50% wskazało szkołę jako główne źródło wiedzy o Żydach.  Można przypuszczać, że ta wiedza uczniów pochodzi w  zdecydowanej większości z lekcji języka polskiego czy też historii.

W czynnej akcji „ Tęsknię za tobą Żydzie. Tęsknię za tobą w Polsce” 40% wskazało, że  raczej nie  wzięłoby udziału , tylko 11,66% uczniów zdeklarowało się na wzięcie udziału w tej akcji. 

70% (42respondentów z 60 wypełniających ankietę) dopuściłoby  Żyda jako stałego mieszkańca własnego miasta(wsi). Chociaż  zarazem 26,66% nie chciałaby Żyda jako stałego mieszkańca. Natomiast aż 93,33% widziałoby chętnie Żyda jako turystę , czyli tego, który poznaje nasz kraj w celach krajoznawczych i jest u nas tylko na” chwilę”.

    Jako nauczycielka języka niemieckiego nie mogłam nie zamieścić pytania o nasz stosunek do naszych zachodnich sąsiadów. Otóż  Niemca jako stałego mieszkańca własnego miasta(wsi) życzyłoby sobie 65% ankietowanych, czyli o 5%  mniej niż Żyda.

       Wyniki ankiety patrząc na powyższe liczby napawają  umiarkowanym  optymizmem , bo mimo, że dostrzegamy, że w Polsce  występuje antysemityzm(35%),  to 70% ankietowanych  uczniów z terenów Mławy  i powiatu mławskiego  z chęcią widziałaby Żyda w naszym mieście jako stałego mieszkańca. Nie znają też w  większości form przejawu antysemityzmu. Może to wynikać z niedostatecznej wiedzy na temat kultury żydowskiej, a także historii XX wieku. Widać też , że  nasz stosunek do Niemców , mimo trudnej historii nie przedstawia się źle ,chociaż  36,66% nie chciałoby Niemca za sąsiada czy też kolegę. Najwięcej bo aż 95% widziałoby najchętniej Niemca jako turystę .

Opracowała : Izabela van den Akker-Urbańska

nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 3 w Mławie

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie