^Powrót na górę

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania ( WO)

3

wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.9.00

4   i 5

wrzesień

Kiermasz podręczników

Dla klas I, II, III i IV

13

wrzesień

Rada Pedagogiczna

godz. 15.15

19

wrzesień

Zebranie rodziców klas pierwszych

godz. 16.30

  • Cz. I- Spotkanie ogólne

(aula szkolna)

  • Spotkanie z Dyrektorem, wychowawcami ,Pedagogiem, przedstawicielem KPP
  • Cz. II- Zebrania klasowe z wychowawcami

Zebranie rodziców klas maturalnych

godz.16.15

  • Cz. I - spotkanie w auli
  • Zapoznanie z procedurami- Matura 2019 (wicedyrektor szkoły)
  • Cz. II

Klasa humanistyczna – dziennikarska,

Skierowana jest do tych, którzy wykazują zainteresowanie publicystyką i kulturą medialną, rozwojem kompetencji społecznych, są chętni do działań w ramach wolontariatu. W trakcie nauki uczniowie mają szansę na wiele spotkań z pisarzami i dziennikarzami, aby doskonalić umiejętności polonistycznych. Uczniowie będą mieli także możliwość udziału w szkolnych akcjach charytatywnych oraz szeroko pojętym wolontariacie na terenie naszego miasta i powiatu.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Klasa przyrodnicza – sportowa

To doskonała propozycja dla tych , którzy chcą nabywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim w piłce nożnej, realizując jednocześnie podstawę programową liceum ogólnokształcącego. Zajęcia WF i zajęcia sportowe umożliwią absolwentom tej klasy podjęcie kariery sportowej oraz kontynuowanie edukacji na preferowanych studiach wyższych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: wos, geografia, biologia

Opis klasa humanistyczno-dziennikarska

Skierowana jest do tych, którzy wykazują zainteresowanie publicystyką i kulturą medialną, rozwojem kompetencji społecznych, są chętni do działań w ramach wolontariatu. W trakcie nauki uczniowie mają szansę na wiele spotkań z pisarzami i dziennikarzami, aby doskonalić umiejętności polonistyczne. Uczniowie będą mieli także możliwość udziału w szkolnych akcjach charytatywnych oraz szeroko pojętym wolontariacie na terenie naszego miasta i powiatu.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Opis klasa sportowa

To doskonała propozycja dla tych , którzy chcą nabywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim w piłce nożnej, realizując jednocześnie podstawę programową liceum ogólnokształcącego. Zajęcia WF i zajęcia sportowe umożliwią absolwentom tej klasy podjęcie kariery sportowej oraz kontynuowanie edukacji na preferowanych studiach wyższych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: wos, geografia

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie