^Powrót na górę

Rok szkolny 2017/2018 ,, Rokiem dla Niepodległej „

Rok szkolny 2017/2018 ,, Rokiem dla Niepodległej „

W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania  niepodległości oraz ogłoszeniem roku szkolnego 2017/2018 „ Rokiem dla niepodległej”  Zespół Szkół Nr 3 w Mławie  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  przygotował następujące działania:

Lp. Impreza / konkurs/ / inicjatywa Odpowiedzialni Data realizacji Miejsce imprezy Potrzebne materiały Krótki opis inicjatywy
             
1.

szkolny  test historyczny on-line ,,Odzyskanie Niepodległości ''

I. Porzezińska

29.10.2018

 poniedziałek

aula szkolna

3 nagrody + 5 dyplomów Test historyczny on-line  z zakresu historii I wojny światowe, który ma na celu  kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia, powiązań szkoły z życiem środowiska i całego kraju, czerpaniem wzorów postępowania z dawnej historii i kultury narodu
2.

Szkolny konkurs fotograficzny-

,, Zimowy szlak miejsc pamięci narodowej”

 1. Danilewicz

Samorząd Uczniowski

Luty 2018 Wystawa prac korytarz szkolny 3 nagrody + 5 dyplomów Konkurs zorganizowany z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego mający na celu odkrywanie miejsc pamięci „małej ojczyzny”, rozwijanie zainteresowań historycznych, pasji fotografowania
3.

szkolny konkurs piosenki patriotycznej - ,,Pieśń patriotyczna w naszych czasach”

- karaoke

J. Młynarski ,

W. Goszczycka ,

J. Janiszewska,

A. Mostek -Skwarska

11.04.2018

środa

aula szkolna 3 nagrody + 5 dyplomów Rozpowszechnianie pieśni patriotycznych wśród młodzieży
4.

wycieczka szkolna do Sulejówka

J. Witkowski

16.05.2018

środa

Sulejówek muzeum

Marszałka J. Piłsudskiego

  Zwiedzanie interaktywnego  muzeum J. Piłsudskiego oraz udział w lekcji historycznej .
5.

szkolny konkurs na tekst lub piosenkę patriotyczną ( hip-hop , rap itp. )  ,,Marszałek widziany oczami ucznia”

W. Zmysłowska

A. Mostek – Skwarska

     A. Wasiłowska

Październik 2018 ZS 3 3 nagrody + 5 dyplomów Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów ZS 3 Zadaniem uczestnika jest napisanie tekstu tematycznie związanego z J. Piłsudskim w dowolnej formie literackiej określonej w regulaminie
6.

szkolny konkurs plastyczny –

,, Mamy Niepodległą”

I. Pikus ,

E. Dębska ,

       M. Grochowska ,

A. Wasiłowska

      E. Majewska

20.02-10.03 2018 Wystawa prac korytarz szkolny

3 nagrody + 5 dyplomów + 2 plakaty

ogłoszeniowe

Konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów szkoły

Prezentacja talentów uczniowskich, rozwijanie zdrowej rywalizacji , szerzenie postaw patriotycznych.

7.

szkolny konkurs recytatorski-

,,Patriota to ja”

W. Zmysłowska

I. Porzezińska

M. Grochowska

A. Mostek – Skwarska

Listopad 2018 aula szkolna 3 nagrody + 5 dyplomów Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły, mający na celu przedstawienie przez uczniów wybranych wierszy o tematyce patriotycznej we własnej interpretacji.
8. spacer historyczny-  „Śladami miejsc pamięci narodowej „

I. Urbańska

E. Majewska

J. Janiszewska

M. Grochowska

A. Cieśluk – Bartkowska

9.11.2018

piątek

Mława   Spacer śladami pamięci narodowej. –Pomnik Marszałka , Dąb Niepodległości , Pomnik zmarłych i zamordowanych nauczycieli, Kwatera Żołnierzy Września
9. konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

J. Witkowski

B . Rutkowska

P. Grzegorowski

12.03.2018

poniedziałek

aula szkolna 3 nagrody + 5 dyplomów Konkurs w formie testu dla klas 1 i 2 dotyczący życia i działalności J. Piłsudskiego mający na celu propagowanie postaw patriotycznych
10.

Edycja numeru specjalnego     gazety  szkolnej  „Pinezka” związanego z ideą Rok dla Niepodległej

J. Czapska Marzec 2018

strona internetowa szkoły, fb szkoły

tusz do drukarki Zredagowanie artykułów o tematyce patriotycznej do wydania specjalnego gazety szkolnej „Pinezka”, która zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. Rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, Popularyzowanie idei patriotyzmu lokalnego.
11. Wydanie  tomiku wierszy „Pamięć i wdzięczność. Sonety o Marszałku Józefie Piłsudskim”

A. Danilewicz

J .Czapska

Listopad 2018

Aula „Maxima”,

Biblioteka szkolna

tusz do drukarki,

papier kredowy, papier do drukarki

Opracowanie i wydanie tomików sonetów napisanych przez uczniów w ramach konkursów przeprowadzonych w ZS nr 3 w latach 2006-2013 w celu upowszechniania wiedzy o Patronie- Marszałku Józefie Piłsudskim.
13.

Udział delegacji szkolnej  oraz pocztu w uroczystościach

miejskich z okazji 100. rocznicy  odzyskania przez Polskę Niepodległości 11.11.2018 roku

J. Czapska

M . Jasiński

11.11.

2018 roku

(niedziela)

Park Miejski w Mławie

wiązanka kwiatów

Udział szkoły w życiu środowiska lokalnego. Współtworzenie tradycji patriotycznych. Złożenie kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim.
14. Udział pocztu sztandarowego szkoły w miejskich uroczystościach patriotycznych

J. Czapska

M . Jasiński

cały rok wg potrzeb wiązanki kwiatów Udział szkoły w życiu środowiska lokalnego. Współtworzenie tradycji patriotycznych.

15.

Uroczysta Akademia Szkolna

z okazji imienin Marszałka  Józefa Piłsudskiego oraz rocznicy nadania szkole imienia. Dzień Samorządności

 1. Danilewicz

Samorząd Uczniowski

M. Próchniak

J. Chojnacki

J. Czapska

M . Jasiński

M. Grochowska

19.03.2018 r.

hol szkolny na I piętrze;

Aula „Maxima”

6 statuetek i dyplomów;

wiązanka kwiatów;

Akademia przeznaczona dla społeczności szkolnej:
 • Przekazanie pocztu sztandarowego
  • Akademia poświęcona J. Piłsudskiemu
  • Prezentacja multimedialna „Piłsudski – nasz Patron”
  • Koncert pieśni patriotycznych
  • Charytatywny kiermasz ciast
16 Konkurs szkolny  na najlepsze wykonanie hymnu szkoły J . Młynarski 28.03.2018 aula szkolna 3 nagrody + 5 dyplomów Konkurs muzyczny na najlepsze wykonanie hymnu szkoły
17 Konkurs szkolny – ulubione ciasta Marszałka
 1. Wasiłowska
 2. Sieńska –Stragowska
 3. Cieśluk – Bartkowska

I.Pikus

W. Zmysłowska

M. Grochowska

I. Urbańska

Wrzesień 2018 aula szkolna   Przygotowanie ulubionych ciast Marszałka przez nauczycieli uczniów ZS3 , degustacja oraz wybór najsmaczniejszego ciasta
Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie