^Powrót na górę
 • 1 Zespół Szkół nr 3 w Mławie
  Zespół Szkół nr 3 w Mławie to szkoła z długoletnią tradycją. Na zdjęciu obecny budynek szkoły.
 • 2 Kształcimy w kilku typach szkół
  Szkoła kształci w następujących typach szkół Technikum nr 3 (Technik elektronik) III Liceum ogólnokształcące Szkoła Branżowa I Stopnia
 • 3 Nowy oddział w ZS nr 3!
  Nową propozycją w Naszej Szkole jest klasa liceum ogólnokształcącego o specjalności piłki nożnej, pod patronatem klubu MKS "Mławianka" Mława.
 • 4 Technikum nr 3
  Elektronika to Twoje hobby? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu tej dziedziny? A może wiążesz przyszłość z tym zawodem? Technikum Elektroniczne jest idealnym rozwiązaniem!
 • 5 Technikum Elektroniczne
  Zapraszamy do Technikum Elektronicznego zarówno po III klasie gimnazjum, jak i po 8 klasie szkoły podstawowej!
 • 6 III Liceum Ogólnokształcące
  To klasy: humanistyczna- dziennikarska, przyrodnicza-sportowa oraz oddział sportowy o profilu piłki nożnej.
 • 7 Szkoła Branżowa I Stopnia
  Jeśli stawiasz na konkretny zawód to wybierz jeden z 24 proponowanych u nas kierunków w klasie wielozawodowej.

Zasady rekrutacji 2018/2019

1. W Technikum Elektronicznym będą brane pod uwagę oceny z następujących

przedmiotów:

a) język polski

b) matematyka

c) najwyższa ocena z języka obcego nowożytnego

d) informatyka.

2. W Liceum Ogólnokształcącym będą brane pod uwagę oceny z następujących

przedmiotów:

 • klasa humanistyczno-dziennikarska

a) język polski

b) matematyka

c) historia

d) najwyższa ocena z jednego z przedmiotów – język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

 • klasa przyrodniczo-pożarnicza

a) język polski

b) matematyka

c) geografia

d) najwyższa ocena z jednego z przedmiotów - biologia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

3. W Branżowej Szkole I-stopnia będą brane pod uwagę oceny z

Rekrutacja Edukacja dla Pracy

            Informujemy, że od 5 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r. trwa rekrutacja uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Mławie na zajęcia dodatkowego z zakresu nowoczesnej naprawy i modyfikacji układów elektronicznych i płyt drukowanych (IPC), Elektryczności statycznej ochrony urządzeń elektronicznych (ESD) i doradztwa zawodowego dla 40 uczniów oraz staże zawodowe dla 30 najlepszych uczniów w okresie realizacji projektu ( 01.03.2014-30.09.2014 ) w ramach projekt „EDUKACJA DLA PRACY” nr WND-POKL.09.02.00-14-019/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osi priorytetowej IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez

"Edukacja dla Pracy"

Logo KL Logo UE-prawo PKZ

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Tytuł projektu:

"EDUKACJA DLA PRACY"

Nazwa programu:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu:

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Beneficjent (  Projektodawca ):

Pracownia Kształcenia Zawodowego – Marian Będziński

87-800 Włocławek ul. Piekarska 16A

Partner Projektu:

Powiat Mławski

06-500 Mława ul. Reymonta 6

Miejsce realizacji

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie