^Powrót na górę
 • 1 Zespół Szkół nr 3 w Mławie
  Zespół Szkół nr 3 w Mławie to szkoła z długoletnią tradycją. Na zdjęciu obecny budynek szkoły.
 • 2 Kształcimy w kilku typach szkół
  Szkoła kształci w następujących typach szkół Technikum nr 3 (Technik elektronik) III Liceum ogólnokształcące Szkoła Branżowa I Stopnia
 • 3 Nowy oddział w ZS nr 3!
  Nową propozycją w Naszej Szkole jest klasa liceum ogólnokształcącego o specjalności piłki nożnej, pod patronatem klubu MKS "Mławianka" Mława.
 • 4 Technikum nr 3
  Elektronika to Twoje hobby? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu tej dziedziny? A może wiążesz przyszłość z tym zawodem? Technikum Elektroniczne jest idealnym rozwiązaniem!
 • 5 Technikum Elektroniczne
  Zapraszamy do Technikum Elektronicznego zarówno po III klasie gimnazjum, jak i po 8 klasie szkoły podstawowej!
 • 6 III Liceum Ogólnokształcące
  To klasy: humanistyczna- dziennikarska, przyrodnicza-sportowa oraz oddział sportowy o profilu piłki nożnej.
 • 7 Szkoła Branżowa I Stopnia
  Jeśli stawiasz na konkretny zawód to wybierz jeden z 24 proponowanych u nas kierunków w klasie wielozawodowej.

Konkurs poetycki „Wolność widzę i opisuję”

Konkurs

Uwaga!
Konkurs!

         W naszej szkole z okazji Jubileuszowego Obywatelskiego Święta Wolności odbędzie się konkurs poetycki „Wolność widzę i opisuję”.
Obchodom tego święta patronuje Dyrektor Szkoły mgr Stefan Wojnarowski.
         W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie.
Uczestnik ma za zadanie:

 • napisać wiersz treścią związany z wolnością kraju i obywateli,
 • lub napisać tekst piosenki, poruszającej tematykę wolności,
 • dostarczyć tekst organizatorce przepisany na komputerze do 18 kwietnia 2014 roku.

Autorzy trzech najlepszych utworów otrzymają dyplomy i nagrody podczas uroczystego zakończenia szkoły klas maturalnych 25 kwietnia 2014 roku.

Zainteresowani proszeni są o

Przebieg Rekrutacji 2020/2021

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 8

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 31 stycznia 2020 r.

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

-czteroletniego liceum ogólnokształcącego

-pięcioletniego technikum

 

-trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

 

-klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się wdniu 1 lutego 2021 r.

Lp.         Rodzaj czynności      

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej

Konkurs Piosenki Angielskiej odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.
I. Cele konkursu:
- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
- promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
- promocja nowych talentów,
- utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
- praca nad poprawną wymową,
- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień
- przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
- realizacja marzeń i ambicji,
- budzenie wiary we własne siły i talent.

II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej

Kierunki Kształcenia 2019/2020


 KIERUNKI KSZTAŁCENIA  

TECHNIKUM NR 3

 

  Flaga technikum

  technik elektronik z elementami informatyki(wiecej...)

 

                                    

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3 

  Flaga liceum

 klasa sportowa (wiecej....)

klasa turystyczno - dziennikarska(wiecej...)

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

  Flaga zawodowa

    klasa wielozawodowa (wiecej...)

 

 

 BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

  Flaga zawodowa

 

 

 

Ulotka rekrutacujna MEN (zasady punktowania przedmiotów)

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY:

 

 

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie