Torfiarstwo Rok szkolny 1973/1974 Wychowawcy:Henryka Rapacka, Alicja Iwanicka

1. Balińska Anna
2. Cieślak Janusz
3. Ciołko Tadeusz
4. Dąbrowski Wacław
5. Derlatka Teresa
6. Felczak Marek
7. Frelczak Hanna
8. Głowacka Barbara
9. Haber Jan
10. Kalińska Krystyna
11. Kochajski Adam
12. Kołakowska Krystyna
13. Krzesińska Wiesława
14. Kucab Alina
15. Kuskowska Wiesława
16. Malinowska Krystyna
17. Małecki Bogdan
18. Nawacka Helena
19. Pydyńska Elżbieta
20. Rawa Elżbieta
21. Sarnacki Edward
22. Siennicka Bogumiła
23. Sikorska Longina
24. Sokolska Barbara
25. Sowińska Agnieszka
26. Stasiak Lech
27. Stryjewski Jerzy
28. Wąsik Andrzej
29. Wesołowska Henryka
30. Wieteska Jerzy
31. Witkowski Wojciech
32. Zawadzka Jadwiga
33. Żmijewska Elżbieta