Surowce rolne Rok szkolny 1973/1974 Wychowawca: Barbara Dratwińska

1. Bagińska Kazimiera
2. Bucholska Danuta
3. Cegielska Jadwiga
4. Chojnacka Wanda
5. Chrzczon Teresa
6. Cybulska Teresa
7. Czyczuk Maria
8. Doruch Danuta
9. Głąbowska Halina
10. Humięcka Halina
11. Jaszczuk Krystyna
12. Kołakowska Alicja
13. Krajewska Teresa
14. Kryszkiewicz Grażyna
15. Łukaszewska Bogumiła
16. Mączewska Jadwiga
17. Michalak Bożena Małgorzata
18. Milewska Barbara
19. Olkowska Janina
20. Oprzędek Grażyna
21. Oryl Anna
22. Ostrowska Teresa
23. Pawlak Barbara
24. Pazik Maria
25. Prusik Halina
26. Rosołowska Renata
27. Szeluga Janina
28. Tarnowska Teresa
29. Trzcińska Krystyna
30. Wacławska Henryka
31. Waśniewska Irena
32. Wtulich Barbara
33. Zieja Teresa
34. Żeglińska Maria