^Powrót na górę
 • 1 Zespół Szkół nr 3 w Mławie
  Zespół Szkół nr 3 w Mławie to szkoła z długoletnią tradycją. Na zdjęciu obecny budynek szkoły.
 • 2 Liczba uczniów
  Obecnie w szkole kształci się 465 uczniów.
 • 3 Kształcimy w kilku typach szkół
  Szkoła kształci w następujących typach szkół Technikum nr 3 (Technik elektronik) III Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa
 • 4 Srebrna Tarcza kształcenia dla Technikum Elektronicznego
  W tegorocznym rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum elektroniczne zajęło 105 miejsce w Polsce i 8 miejsce w województwie mazowieckim, za co otrzymało srebrną tarczę kształcenia.
 • 5 Technikum Elektroniczne
  Technikum Elektroniczne
 • 6 III Liceum Ogólnokształcące
  III Liceum Ogólnokształcące
 • 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liceum ogólnokształcące

 Drogi Gimnazjalisto!


Chcesz kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym?
Chcesz studiować i w przyszłości zdobyć dobrą pracę?
Przyjdź do nas!


Stworzymy Ci optymalne warunki do nauki i rozwijania Twoich pasji, będziesz mógł zdać maturę i podjąć naukę na wybranym przez siebie kierunku studiów lub zdobyć zawód w szkole policealnej.

 

 

Klasa humanistyczno-dziennikarska :nauka w tej klasie pozwoli rozwinąć pasje tym, którzy wykazują zainteresowanie publicystyką i kulturą medialną, zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych, chętnych do działań w ramach wolontariatu. W toku nauki uczniowie mają szansę doskonalenia umiejętności polonistycznych: poznanie gatunków dziennikarskich i elementów warsztatu pracy dziennikarza, przygotowanie się do studiów dziennikarskich i humanistycznych, recenzowanie rzeczywistości, umieszczanie swoich tekstów w gazetce szkolnej i prasie lokalnej, uczestnictwo w zajęciach kół pozalekcyjnych, doskonalenie znajomości języka obcego poprzez udział w zajęciach w zakresie rozszerzonym. Uczniowie będą mieli możliwość udziału w szkolnych akcjach charytatywnych oraz szeroko pojętym wolontariacie na terenie naszego miasta i powiatu. Na warsztatach dziennikarskich uczniowie nauczą się redagowania własnych tekstów, przeprowadzania wywiadów, a swoje umiejętności będą mogli prezentować na łamach szkolnej gazetki „Pinezka”.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: język polski, historia, wos.

Przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie, zajecia artystyczne-filmowe.

 

2

 

Klasa przyrodniczo-sportowa: nauka w tej klasie pozwoli rozwinąć zainteresowania tym, których pasją jest podróżowanie, poznawanie nowych miejsc, ludzi, kultur ale też tym, którzy zainteresowani są rozwojem kompetencji społecznych, chętnych do działań w ramach wolontariatu, chcących pomagać ludziom w trudnych sytuacjach. W toku nauki uczniowie mają szansę doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie ekologii czy turystyki. Dodatkowe zajęcia sportowe pozwolą zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności różnych dyscyplin sportowych a szczególnie piłki nożnej.

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: język angielski, geografia, biologia.

 

 

strażacka

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie